Support http://amicus.ba with small donation

Router D-Link DI-804HVRouter D-Link DI-804HV je vrlo praktičan broadband (širokopojasni) router sa ugrađenim firewall-om i VPN mogućnostima. Pogodan je za male firme ili za kućnu upotrebu, pogotovo ako ste malo napredniji korisnik pa želite dodatne opcije i mogućnosti. Posjeduje ugrađena i 4 LAN porta, pa u kućnoj mreži može biti gateway za internet, firewall i switch.

Da bi sve to funkcionisalo potrebno je izvršiti konfigurisanje router-a.

Na slici ispod je principijelna šema spajanje routera DI-804 u mrežu.

Spajanje DI-804 routera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kao što se vidi sa slike, router se spaja između korisnika (računari, laptopi) i modema koji obezbjeđuje internet konekciju. Neću detaljisati o principima spajanja, konfigurisanja i umrežavanja, nego ću samo navesti osnovne smjernice za konfiguraciju. Detaljne upute za konfiguraciju, sa slikama možete pronaću u PDF uputstvu na linku ispod.

U suštini, potrebno je prvo konfigurisati ADSL modem za konekciju na internet. Izabrati LAN adresu ADSL modema tako da nije u istoj grupi kao LAN adresa router-a. (npr. za ADSL modem ostaviti 10.0.0.138, a za router izabrati 192.168.10.1). LAN adresa ADSL modema mora biti u istoj adresnoj grupi kao WAN adresa router-a. Na WAN port router-a spojiti ADSL modem.

Početnu konfiguraciju napraviti pomoću wizard-a a onda ručno podesiti naprednije opcije. Inicijalni pristup se vrši putem web interface-a sa adrese http://192.168.0.1 (Spojiti se na jedan od portova routera. Računar mora imati IP adresu 192.168.0.xxx da bi pristupio routeru).

Default usename je Admin a passworda nema (ostaviti prazno). Informacije za logiranje promijeniti ODMAH po ulasku u konfiguraciju!

Dalje korake konfiguracije imate u uputstvu na linku iznad (da se ne ponavljam). U uputstvu je detaljno objašnjena konfiguracija konekciej na internet, firewall-a i redirekta kroz router za željene portove (tunneling).