Support http://amicus.ba with small donation

Upotreba baterijePotrošnja baterije na svim uređajima je, zbog povećane moći procesora i zahtjeva korisnika, vrlo bitan podatak svakom korisniku.
Andoid operativni sistem ima ugrađenu opciju prikaza potrošnje baterije kao i identifikacije potrošnje po pojedinim aplikacijama.

Windows 10 ima nešto slično među opcijama u konfiguraciji, međutim, to su informacije o potrošnji pojedinih aplikacija i iz njih nije moguće donijeti nikakav zaključak o stanju baterije na laptopu.

Primjer prikaza potrošnje baterije po aplikaciji u Windows 10 je na slici lijevo.

Ako želimo dobiti informacije o tome koliki je deklarisani kapacitet baterije i na koliko se baterija stvarno napuni moramo kreirati izvještaj o bateriji - BATTERY REPORT.

Battery report služi za kreiranje html Pokretanje command prompt-afile-a koji sadrži gomilu informacija o punjenju, pražnjenju, potrošnji i kapacitetu baterije laptopa.
Za kreiranje izvještaja je prvo potrebno pokrenuti command prompt ali sa administratorskim pravima. Ako neznate tačno gdje se nalazi prečica ka command prompt-u najlakši način za njeno pronalaženje je search opcija.
Kliknuti na search ikonicu u donjem lijevom uglu i upisati Command. U listi će se pojaviti stavka Command Prompt. Kliknuti desnom tipkom na Command prompt i izabrati opciju Run as administrator, kao na slici desno.

Nakon klika će se pojaviti prozor Command prompt-a, kao na slici ispod.

Kreiranje izvještaja o potrošnji baterijeU dobijeni prozor command prompt-a pastirati (ili upisati) sljedeću naredbu:

powercfg /batteryreport /output "C:\temp\potrosnja_baterije.html

gdje je C:\temp\ putanja do foldera u kojem će izvještaj biti kreiran, dok je potrosnja_baterije.html ime dokumenta koji će biti kreiran.

U suštini, putanju i ime dokumenta možemo izabrati po želji.

Pritiskom na tipku Enter će biti kreiran dokument potrosnja_baterije.html koji možemo otvoriti u bilo kojem web pregledniku.

Kreirani izvještaj (prvi dio) izgleda kao na slici ispod:

Izvještaj o bateriji

Vidljivi su osnovni podaci o bateriji, i što je jako bitno, deklarisani kapacitet (44.208 mWh) zatim stvarni kapacitet kada je baterija napunjena do kraja (41,270 mWh) te broj punjenja (432).

U tabeli na slici iznad su i podaci stanju baterije u zadnja tri dana.

Za mene je bitna tabela sa prikazom stvarnog kapaciteta baterije, kao na slici ispod.

Izvještaj o bateriji

Na osnovu ove tabele je moguće pratiti stanje baterije, odnosno koliko kapaciteta je izgubila tokom vremena. Ovaj izvještaj može biti i jedan od kriterija za ocjenjivanje stanja laptopa.

Pored prikazanih tabela, u izvještaju su još dvije tabele i jedan grafikon koji daju dodatne informacije o tome kako vaš laptop koristi bateriju.