Support http://amicus.ba with small donation

Windows 10 više i nije takav novitet, budući da je već neko vrijeme u opticaju. Zbog toga se nameće potreba da taj operativni sistem malo osvježimo.

Jedan od načina je promjena radnog okruženja.

Da bi 'osvježili' Windows 10 doživljaj, moguće je aktivirati takozvanu Dark theme (Tamna tema) koja, umjesto svijetle pozadine prozora prikazuje tamnu.
Ova tema izgleda zanimljivo a na laptopima štedi i bateriju jer zahtijeva daleko manje pozadinskog osvjetljenja display-a.

Za aktviranje tamne teme za Windows 10 je potrebno posegnuti u Windows registry.
Ako nemate nikakvog iskustva u ispravljanju registry-a, preporučujem da prvo napravite backup registry baze.

Za ulazak u Windows registry editor je potrebno pritisnuti tipke Win+R da se prikaže mali Run (pokreni) prozor.
U taj prozor upisati regedit i pritisnuti Enter na tastaturi.
Pojaviće se prozor registry editora.
Na lijevoj strani je stablo registry ključeva. Tu pronaći HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes

Selektovati ključ Themes i u desnom dijelu prozora kliknuti desnom tipkom na prazan dio i izabrati New\Key da se pokrene kreiranje novog registry ključa.
Za ime novog registry ključa upisati Personalize i snimiti novi registry ključ.
Ako ključ Personalize već postoji, onda ga samo otvoriti i nastaviti dalje.
Sada, u stablu na lijevoj strani selektovati novokreirani ključ te kliknuti desnom tipkom na prazan dio prozora na desnoj strani i izabrati New\DWORD (32-bit) value za kreiranje nove stavke u registry ključu. Za ime nove stavke upisati AppsUseLightTheme a za vrijednost pisati 0 (unaprijed je već upisano 0).
Snimiti izmjene nove stavke.

Nakon toga, u stablu, pronaći sljedeći registry ključ HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes i u njemu ponoviti prethodni postupak, odnosno kreirati ključ Personalize i u njemu stavku AppsUseLightTheme sa vrijednošću 0.

Nova tema bi trebala biti aktivna odmah. Ako nije, restartovati računar.

Settings - dark theme

Na slici iznad je primjer Settings prozora u Dark temi.

Windows store - dark theme

Slika iznad je Windows store 'obučen' u Dark temu.