Support http://amicus.ba with small donation

U današnje vrijeme je vrlo bitno sačuvati svoje privatne podatke. Jedan od načina je postavljanje pristupnih šifri (password-i).

Jedna od tih šifri je i BIOS (Basic Input/Output system) password koji onemogućava neovlašteno konfigurisanje BIOS-a računara.

Međutim, budući da se postavke BIOS-a jednom urade i ko zna kada više, to se taj password vrlo lako zaboravi pa pri sljedećoj reinstalaciji sistema imamo problem jer nije moguće promijeniti boot redoslijed (!).

U tom slučaju treba uraditi reset BIOS password-a.

Kako resetovati BIOS password?

Postoji više načina za reset BIOS password-a.

Jedan od njih je da vađenje CMOS baterije (okrugle, 3-voltne baterije) i čekanje nekih 10tak do 15 minuta da se CMOS memorija resetuje. Poželjno je i kratko spojiti kontakte ležišta baterije da se prije isprazne kondenzatori. Nakon toga restartovati računar i BIOS bi trebao biti bez password-a. Međutim, ovaj pristup kod nekih BIOS-a ne daje rezultate ili ja nisam čekao dovoljno vremena.

Drugi način je pomoću jumper-a za reset CMOS password-a na matičnoj ploči (ako postoji). Potrebno je, na matičnoj ploči računara, pronaći jumper pored koga piše PWD ili CMOS i taj jumper sa prvog i drugog pin-a kratko premjestiti na drugi i treći pin. Nakon toga restartovati računar i BIOS bi trebao biti bez password-a.

BIOS Reset procedura

Treći način je pomoću boot diskete, CD-a ili USB-a sa Command prompt podrškom.

U suštini, potrebno je podići sistem sa nekog medija i to sa podrškom za DOS. U slučaju boot-anja sa Windows 98 boot diskete (da, računari još uvijek imaju floppy drive) postupak resetovanja BIOS password-a izgleda kao na slici lijevo.

Boot disk je moguće kreirati na puno načina. Jedan od njih je download alata sa stranice bootdisk.com (Lično nisam testirao te alate.)

Bez obzira na boot medij, nakon ulaska u DOS potrebno je izvesti sljedeću proceduru:

1. Boot-ati sistem u DOS sa Window 98 boot diskete (ili drugog medija).
2. Kada se pojavi prompt A:\> utipkati debug i pritisnuti ENTER da se pojavi prompt - (samo crtica)
3. Upisati: o 70 2E i pritisnuti ENTER (prvi znak je slovo o a ne nula, između slova o i 70 kao i između 70 i 2E je prazno mjesto)
4. Upisati: o 71 ff i pritisnuti ENTER
5. upisati: q i pritisnuti ENTER da se ponovo pojavi prompt A:\>
6. Restartovati računar (prije toga ukloniti boot medij) i ući u BIOS (biće prikazana poruka greške - ignorisati)

U slučaju boot-anja sa nekog drugog medija, postupak je potpuno isti, samo je početno slovo (oznaka diska) drugačije.

Napomena: ako je u BIOS-u računara, koji je zaštićen šifrom, podešen takav redoslijed boot-anja da se sistem prvo podiže sa hard diska, onda nećete biti u mogućnosti podići sistem sa eksternog medija jer će se Windows-i prije podići sa hard diska. Zbog toga treba pribjeći sljedećem triku. Treba isključiti računar, otpojiti napojni kabal sa hard diska na kome je boot particija, ubaciti svoj boot medij i restartovati računar. Sada će, zbog ne  postojanja primarnog boot medija (HDD) BIOS nastaviti traženje boot particije na ostalim medijim, osim ako u BIOS-u nije zabranjen boot sa drugih medija. Tada treba pokušati prvi i drugi metod reseta BIOS password-a.

P.S.

Navedene procedure sam lično testiro mnogo puta, ali sami preuzimate odgovornost u slučaju eventualno nastale štete.