Support http://amicus.ba with small donation

App not installed poruka se pojavljuje tokom instalacije aplikacije na Android operativnom sistemu iz više razloga. U slučaju da instalirate vlastitu Android aplikaciju, kreiranu u Android studiu, jedan od glavnih razloga je način potpisivanja aplikacije.

Nakon update-a za Android 11 od 1. marta 2021, sa telefona mi je nestala moja aplikacija CornyMat. Po update-u sem j epokušao ponovo instalirati, ali svaki puta sam dobio poruku: "App not installed" i to je sve! Nikakvog objašnjenja niti razloga zašto aplikacija nije instalirana.

Mnogi sugerišu da treba provjeriti da li na telefonu ima dovoljno slobodnog prostora. Moj telefon ima slobodno74GB untrašnje memorije, što znači da tonije problem.

Drugi potencijalni problem je konfoguracija prava i ograničenja za aplikacije. Potencijalno rješenje je Reset apps preferances. Za to je potrebno izabrati Settings\Apps, potom kliknuti na tri tačkice u gornjem desnom uglu i izabrati Reset apps preferances. Na ovaj način će biti resetovane sve zabrane, ograničenja i dodijeljena prava za sve aplikacije. Meni to nije pomoglo. Poslije sam morao skoro sat vremena podešavati prava i ograničenja za svaku aplikaciju pojedinačno.

V2 full apk signatureBudući da je problem bio sa aplikacijom koju sam ja kreirao i da se sve dogodilo nakon zadnjeg update-a (martovski update 2021) pretopstavio sam da je Android update donio neku promjenu zbog koje je uklonio moju aplikaciju i zabranio njenu ponovnu instalaciju.

Provjerio sam sve moguće sigurnosne opcije i utvrdio da sam za potpis aplikacije, tokom build procesa, koristio V1 (Jar Signature). Budući da je to prvi i najstariji način potpisivanja Android aplikacija, poslije zadnjeg update-a, Android 11 zahtijeva da aplikacija bude potpisana najmanje V2 (FUll APK Signature) šemom, kao što je vidljivo na slici lijevo.

Nakon potpisivanja i generisanja aplikacije, Android 11 je bez problema instalirao moju aplikaciju.

Treba napomenuti samo da je moguće istovremeno označiti V1 (Jar Signature) i V2 (FUll APK Signature) što će omogućiti instalaciju aplikacije i na starije verzije Androida.

Pored navedenog, čest razlog za poruku "App not installed" je promijenjen potpis aplikacije. Ako je na Android uređaju već instalirana aplikacija koja je kreirana sa jednim certifikatom autora, a pukušana je instalirati ista aplikacija kreirana sa drugim potpisom autora, Android neće dosvoliti instalaciju nove aplikacije. U tom slučaju je prvo potrebno deinstalirati staru verziju i potom instalirati novu.

Dakle, u ovom slučaju je rješenje za problem "App not installed" bilo potpisivanje Android aplikacije V2 (FUll APK Signature) šemom.