Support http://amicus.ba with small donation

Računari u mrežiTrend globalizacije podrazumijeva sve veće i kompleksnije povezivanje svih uređaja u razne vrste mreža.

To povezivanje sa sobom nosi i rizike jer otvara mogućnost za razne 'upade', 'hakove', i slično.

Zbog toga je dobro imati punu kontrolu nad dostupnošću i vidljivošću svog računara u mrežama na koje se konektuje.

To je posebno bitno ako svoj računar (npr. laptop) često povezujemo u razne LAN mreže kao što je mreža na poslu, besplatne WiFi mreže i slično.

Zbog toga bi bilo dobro, svoj računar, po želji sakrivati u pojedinim mrežama.

Kako možemo sakriti svoj računar u LAN mreži?

Da bi povećali sigurnost rada u LAN mreži, naravno pored instaliranog antivirusa i firewall-a, dobro je učiniti da računar postane nevidlji (kao na slici iznad).

Za skrivanje računara u LAN mreži potrebno je pokrenuti command prompt sa administratorskim pravima. U slučaju Windows 8.1. potrebno je kliknuti desnom tipkom miša na Windows logo i izabrati Command Prompt (Admin) da se pojavi DOS prozor.

Za provjeru trenutnog stanja vidljivosti računara u mreži, u tom prozoru, upisati sljedeće:

net config server

i pritisnuti Enter, nakon čega će se pojaviti prikaz kao na slici ispod.

Računar otkriven

Obratiti pažnju na liniju Server hidden          No - zaokruženo na slici.

U ovom slučaju je računar vidljiv u meži pa je ispisano No (Ne).

 Za skrivanje računara u LAN mreži, u command prompt je potrebno upisati sljedeće:

net config server /hidden:yes

i pritisnuti Enter na tastaturi, nakon čega će biti ispisana poruka o uspjehu izvršenja naredbe, kao na slici ispod.

Skrivanje računara u mreži

Time je računar skriven u mreži, odnosno, njegovo ime se neće pojavljivati u listi računara konektovanih na mrežu.

Za ponovnu provjeru da li je računar skriven ili ne, u command promt upisati:

net config server

i pritisnuti Enter, nakon čega će se pojaviti prikaz kao na prvoj slici slici, ali će umjesto No (zaokruženo) pisati Yes što znači da je od sada računar nevidljiv u mreži, slika ispod.

Računar skriven u mreži

Da bi računar ponovo učinili vidljivim u mreži potrebno je u command prompt upisati sljedeću naredbu:

net config server /hidden:no

i pritisnuti Enter na tastaturi, nakon čega će biti ispisana poruka o uspjehu izvršenja naredbe.

Neki su se žalili da ovakva procedura ne radi na Windows 8, tj. da uopšte nije primjenljiva. Ova procedura funkcioniše bez ikakvih problema na Windows 8.1. operativnom sistemu (lično testirao).

Moguće je da je problem nastao kod nekih jer su, u trenutku provođenja procedure skrivanja u mreži, ostali računari već bili uključeni i već su detektovali računar koji treba sakriti.

Da bi ostali računari 'zaboravili' taj sakriveni računar, potrebno je pobrisati njihov DNS cache. To se postiže tako što se na svakom od tih računara u mreži pokrene command prompt i izvrši sljedeća naredba:

ipconfig /flushdns

Isti rezultat se postiže i izborom Repair nakon desnog klika mišem na mrežnu konekciju.

Ako nemate pristup svim računarima u mreži, onda morate sačekati da ih njihovi korisnici restartuju i time pobrišu svoj DNS cache. Nakon toga će vaš računar biti nevidljiv u mreži.

Ako ste probali ovu proceduru, zamolio bih vas da u komentarima opišete svoje iskustvo, zajedno sa verzijom operativnog sistema koji koristite.

Unaprijed hvala.