Support http://amicus.ba with small donation

Budući da je za rad računara i svih ulazno/izlaznih uređaja vrlo bitan ispravna konekcija na računar, slijede slike i nazivi nekih standardnih konektora na računaru.

 

PS2 konektori za miša:

 

PS2 miš - muški konektor

Ako je u pitanju PS2 miš, (može biti i USB) , konektori izgledaju kao na slikama.

 

PS2 miš - ženski konektor

PS2 konektori za tastaturu:

 

PS2 tastatura - muški konektor

Konektor za tastaturu izgleda slično kao i konektor za miša. Razlikuje ih boja (može biti i USB).

 

PS2 tastatura - ženski konektor

VGA konektori (veza grafičaka - monitor):

 

VGA konektor - muški

Konektori za spajanje monitora na grafičku karticu računara (VGA konektori) su na slikama.

 

VGA konektor - ženski

HDMI konektor:

HDMI muški konektor

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) konektori služe za prijenos videa i zvuka istovremeno. HDMI kablom se vrši prijenos nekompresovanog video signala što rezultira odličnim kvalitetom slike. HDMI ženski konektor

LPT konektori za štampač:

 

LPT konektor - muški

Štampači mogu imati LPT ili USB konektor. Na slikama su LPT konektori za spajanje štampača.

 

LPT konektor - ženski

USB konektori za miša, tastaturu ili štampač:

 

USB konektor - muški

Na slikama su USB (Universal Serial Bus) konektori (štampač, miša, tastaura, web kamera, memory stick...)

 

USB konektori - ženski

Konektori za zvučnike:

 

3.5mm konektor za zvučnike - muški

Na slikama su konektori za zvučnike. Isto izgledaju konektori za slušalice i mikrofon. Razlikuju se po boji.

 

3.5mm konektori - ženski

Konektori za modem (RJ11):

 

RJ11 konektor za modem - muški

Na slikama su konektori za modem (RJ11). Napomena! Telefonska linija se spaja na LINE konektor modema.

 

RJ11 konektori - ženski

RJ45 (mrežni) konektori

RJ45 muski konektor

Muški (lijevo) ženski (desno) konektori za LAN i WAN mreže - RJ45 konektori

Ženski konektor se na računaru obično nalazi sa zadnje strane, pored USB ili FireWire konektora.

 Ženski LAN konektor (RJ45)

FireWire konektori

Muški FireWire konektor FireWire konektori služe, poput USB konektora, za povezivanje eksternih uređaja kao što su eksterni diskovi ali rade na većim brzinama nego USB 2.0. Postoje tri vrste FireWire konektora i to sa 4, 6 i 9 pinova. Ženski FireWire konektor

Serijski, D9 pinski RS232 konektori:

 

Serijski D9 konektor (RS 232) - muški

Postoje i uređaji koji se spajaju na serijski (D9 pinski RS232) port. To su stariji modemi, POS štampači ili kablovi za spajanje mobilnih telefona. Na slikama su serijski konektori.

 

Serijski D9 konektor (RS 232) - ženski

Napajanje računara:

 

Konektor napojnog kabla

Tek kada su svi uređaji spojeni izvršiti spajanje računara na napon. Obratiti pažnju da karakteristike izvora napajanja odgovaraju onima koje su specificirane na napojnoj jedinici računara.

 

Konektor za napajanje na napojnoj jedinici

Uključivanje prekidača na napojnoj:

 

Prekidač za uključivanje

Ako na računaru postoji prekidač za uključivanje (sa zadnje strane - na napojnoj jedinici) ,  prebaciti ga iz položaja "0" u položaj "I".