Support http://amicus.ba with small donation

LEGO MINDSTORMSLEGO je vrlo dobro poznato ime u svijetu igračaka, ali je malo poznato da se bavi i robotizacijom.

LEGO je , za malo intuitivniju djecu ili za djetinjastije odrasle kreirao interface pod imenom LEGO MINDSTORMS NXT koji služi da, po unaprijed kreiranom programu i stanju priključenih senzora, upravlja malim motorima koji pogone konstrukciju kreiranu od LEGO segmenata, slika lijevo.

Šta je uopšte LEGO MINDSTORMS NXT?

LEGO MINDSTORMS NXT je programabilni kontroler koji ima mogućnost istovremenog praćenja stanja 4 senzora i upravljanja sa 3 motora (3 ose) i sve to na osovu pokrenutog programa.

Program, na osnovu stanja senzora i instrukcija vrši pokretanje motora što čini klasičnog robota.

Sam kontroler, ili takozvani 'brick' (cigla), slika desno,NXT brick ima 3 konektora za povezivanje motora, 4 konektora za povezivanje senzora i jedna USB konektor za povezivanje sa računarom (posjeduje i bluetooth konekciju). Posjeduje i jednostavni crno-bijeli LCD display za prikaz opcija za konfiguraciju kao i jednostavnih sličica tokom izvršavanja programa.

Sama konstrukcija pokretnog robota ili vozila se kreira od prilagođenih LEGO segmenata koji su priloženi uz kontroler.

Znači, prvo je potrebno, od LEGO segmenata kreirati vozilo ili robota, zatim motore i odgovarajuće senzore povezati sa kontrolerom (priloženim kablovima) i na kraju, kreirati program za upravljanje LEGO robotom. NXT-G

Za programiranje postoji priličan broj aplikacija, ali u paketu sa uređajem dolazi i CD sa instalacijom LEGO MINDSTORMS NXT 2.0.

Na slici ispod je glavni prozor aplikacije za programiranje.

LEGO MINDSTORMS NXT

Osnovno programiranje je prilično jednostavno - potrebno je željene blokoveUltrasonic senzor blokUltrasound senzor postaviti na radnu površinu i povezati ih. Na prvoj slici desno je fizički senzor, dok je drugoj slici blok za povezivanje sa ultrazvučnim senzorom. 

Pored pomenutog ultrazvučnog senzora, NXT radi sa još šest različitih senzora koji dolaze u paketu.

U slučaju da želite kreirati neke naprednije funkcije i akcije, biće potrebno korištenje varijabli i malo detaljnije podešavanje parametara izabranih blokova, ali to dolazi sa iskustvom.

Nakon završenog kreiranja programa, potrebno ga je iskopirati na NXT, putem USB kabla ili bluetooth konekcije. Nakon toga, kliknuti na dugme Download and run (Tipka play) čime se kreirani program kompajlira, kopira na NXT i pokreće. Naglasio sam riječ pokreće jer, budući da je NXT još uvijek spojen sa računarom putem USB kabla (tu dolazi do izražaja prednost bluetooth konekcije), može doći do oštećenja USB porta na računaru ili NXT-u pa na vrijeme treba zaustaviti kretanje NXT-a.

Ispod možete preuzeti PDF dokument sa detaljnim uputstvom za programiranje LEGO Mindstroms NXT-a.

Uputsvo sam pisao dok sam se učio raditi sa NXT-om da naučeno ne bih zaboravio. Nadam se da će još nekome uputstvo koristiti.

LEGO NXT je odličan način za spajanje učenja i zabave, kako za djecu tako i za odrasle kao uvod u robotiku i programiranje. Rad sa njim je jako zanimljiv (govorim iz ličnog iskustva), ali mana mu je prilično visoka cijena (oko 300€).