Support http://amicus.ba with small donation

Kategorija: Windows
Dokumenti za download: Page 1 of 3
Redoslijed po:
Datumu
Windows-logoWindows
Podkategorija: 0
Dokumenti: 70

Windows aplikacije i dokumenti

Dokumenti za download: 70

Ping računara u LAN mreži pomoću BAT file-a, koji sadrži i vrijeme pinga i mogućnost runtime upisa IP adrese računara.

Autor Samir Gutić
Datum 30-05-2019
Jezik  Bosanski
Sistem  MS Windows
Veličina 1.26 KB
Download 11

Ping računara u LAN mreži pomoću BAT file-a, koji sadrži i vrijeme pinga.

Autor Samir Gutić
Datum 12-05-2019
Jezik  Bosanski
Sistem  MS Windows
Veličina 1.49 KB
Download 20

Excel dokument u tri worksheet-a demonstrira automatsko označavanje cijele vrste, cijele kolone ili cijele vrste i kolone selektovane ćelije.

Datum 15-09-2018
Jezik  Bosanski
Sistem 
Veličina 33.97 KB
Download 8

BAT file za automatsko brisanje keša Windows 10 strat meni ikonica.

Autor This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Datum 03-05-2018
Jezik  Bosanski
Sistem  Android
Veličina 1.64 KB
Download 8
Oboji_kolonu

Excel dokument koji demonstrira kako automatski obojiti ćeliju Excel dokumenta na osnovu poređenja vrijednosti upisane u tu ćeliju i vrijednosti u susjednoj ćeliji.

Autor Samir Gutić
Datum 11-04-2018
Jezik  Bosanski
Sistem  Android
Veličina 18.62 KB
Download 95
(0 glasova)

Instalacija paketa codec-a potrebnih za Media player classic.

Datum 24-08-2017
Jezik  Bosanski
Sistem  MS Windows
Veličina 40.79 MB
Download 5

Reg file za ješavanje problema: "Windows can't run this type of file (.bat)".

Datum 12-04-2017
Jezik  German
Sistem  Android
Veličina 1.64 KB
Download 9
(0 glasova)

Link za download Microsoft .NET framework-a direktno sa Microsoft web stranice.

Datum 28-11-2016
Jezik  German
Sistem  Android
Veličina 48.11 MB
Download 25
(0 glasova)
Temperatura_vlaznost

Excel X-Y (scatter) dijagram ovisnosti temperature  i vlažnosti. Primjer kreiranja grafikona ovisnosti podataka na Y osi od podataka na X osi.

Datum 10-09-2016
Jezik  Bosanski
Sistem 
Veličina 12.25 KB
Download 12

.diagcab file koji omogućava skrivanje neželjenih update-a pod Windows 10 operativnim sistemom.

Autor This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Datum 31-07-2016
Jezik  German
Sistem  Android
Veličina 45.59 KB
Download 10
LanPing

Ping računara u LAN mreži pomoću BAT file-a.

Datum 27-05-2016
Jezik  Bosanski
Sistem  MS Windows
Veličina 1.38 KB
Download 16
logitech-webcam-c200

Autor Logitech
Datum 16-04-2016
Jezik  German
Sistem  Android
Veličina 71 MB
Download 2
Google_drive_ikonica

REG file za postavljanje Google Drive ikonice u stablo Windows Explorer-a i REG file za uklanjanje te ikonice.

Datum 10-04-2016
Jezik  Bosanski
Sistem  Android
Veličina 18.39 KB
Download 1
mpc-32-xp-sp2

Download instalacije za Media Player Classic (32 bitna verzija) za Windows XP SP2.

Datum 31-03-2016
Sistem  Android
Veličina 4.9 MB
Download 48
(0 glasova)
MPC_player

Download instalacije za Media Player Classic (64 bitna verzija)

Autor MPC-HC
Datum 28-03-2016
Jezik  Spanish
Sistem  Android
Veličina 13.5 MB
Download 18
MPC_player0

Download instalacije za Media Player Classic (32 bitna verzija)

Autor MPC-HC
Datum 28-03-2016
Jezik  Spanish
Sistem  Android
Veličina 12.7 MB
Download 14

Lista IP adresa koje treba blokirati da bi se KMPlayer-u zabranile nedozvoljene i konekcije na internet.

Datum 19-03-2016
Jezik  Bosanski
Veličina 1.62 KB
Download 1
(0 glasova)

Download offline installer-a za Adobe flash player za Internet explorer (active X bazirane web browser-e)

Datum 09-01-2016
Jezik  German
Sistem  Android
Veličina 19.9 MB
Download 34
(0 glasova)

Download offline installer-a za Adobe flash player za Mozilla Firefox (plugin bazirane web browser-e)

Datum 09-01-2016
Jezik  Bosanski
Sistem  MS Windows
Veličina 20.4 MB
Download 105
(0 glasova)

Preuzimanje instalacije najnovije verzije Mozilla Firefox-a, 64-bitna verzija na Engleskom jeziku

Autor This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Datum 16-12-2015
Jezik  English
Sistem  MS Windows
Veličina 56.5MB
Download 650
(2 glasova)
BH_Firefox_64

Preuzimanje instalacije najnovije verzije Mozilla Firefox-a na Bosanskom jeziku - 64bit verzija.

Autor Mozilla
Datum 16-12-2015
Jezik  Bosanski
Sistem  MS Windows
Veličina 56.5MB
Download 960

Excel (.xlsx) dokument sa tabelom i kreiranim Gantt-ovim dijagramom u MS Excel-u.

Autor This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Datum 08-06-2015
Jezik  Bosanski
Veličina 14.48 KB
Download 61

Prijevod na Bosanski za Advanced Woman Calendar (Women's Advanced Calendar)

Autor This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Datum 04-06-2015
Jezik  Bosanski
Sistem  Android
Veličina 5.48 KB
Download 7