Support http://amicus.ba with small donation

Već dugi niz godina traju 'ratovi' između kreatora web preglednika u tome ko će zauzimati veći dio tržišta odnosno koji browser će koristiti više korisnika.

Još od početaka web revolucije kada su se sukobljavali Netscape i Internet Explorer postojali su i tabori korisnika pristalica pojedinih browser-a.

Tako je i danas. Zato sam analizirao podatke o posjećenosti web stranice http://amicus.ba i kreirao statistiku posjećenosti sa aspekta web preglednika.

U periodu od desetak mjeseci analizirao sam posjećenost za sljedeće web browser-e: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera i Safari.

Na grafikonu ispod je prikazan udio svakog od navedenih preglednika u ukupnom broju posjeta:

Statistika web preglednika

U sljedećoj tabeli su numerički podaci koji su prikazani na grafikonu iznad:

Udio pojedinih web browser-a u posjetama stranice
Safari Opera Internet Explorer Google Chrome Firefox
3.26% 4.76% 23.26% 28.46% 40.26%

Iz podataka se vidi da su posjetioci ove web stranice u veliikoj većini (40.26%) ljubitelji Mozilla Firefox web browser-a. Moram naglasiti da sam i ja dugi niz godina (od samih početaka Firefox-a) ljubitelj open source i user friendly Mozilla Firefox web browser-a.

Izneneđujuća je pozicija, relativno novog, Google Chrome browser-a koji je ispred veterana web džungle, Internet Explorer-a. Budući da mi se Internet Explorer nikada nije dopadao a i sam browser nikada nije bio otvoren za potrebe korisnika mogu reći da mi se takav plasman i dopada.

Ovo su bili rezultati kreirani na osnovu više od 15 000 posjeta web stranici http://amicus.ba. Vi sami odlučite koji web browser vam najviše odgovara i koji ćete koristiti.