Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica je aktivnaZvjezdica je aktivnaZvjezdica je aktivnaZvjezdica je aktivnaZvjezdica je aktivna
 

Provjera verzije Windows instalacijeAko često vršite instalacije Windows-a, zbog posla ili hobija, onda sigurno imate veliki broj instalacionih CD-ova. Ako krenemo od dobrog starog Windows XP-a (da ne  navodim i prastari Windows 3.11, 95, 98, ...) pa sve do najnovijeg Windows 10 Technical preview, to je prilično veliki broj instalacionih CD/DVD-ova. Još ako imamo na umu da postoje 32bitne i 64bitne verzije, te service pack-ovi, onda je to suviše veliki broj Windows instalacija da bi čovjek mogao znati koje je koja verzija Windows instalacije (ono napisano na CD/DVD-u se često izbriše ili nismo bili baš precizni u trenutku snimanja).

Kako sigurno provjeriti koja je verzija Windows-a u instalaciji koju imamo?

Problem je posebno izražen ako imamo Windows instalaciju u ISO file-u. Imena ISO file-ova znaju biti prilično zbunjujuća, tako da iz njegovog imena ne možemo zakljuliti puno. Da ne bi bili prisiljeni prvo pokrenuti instalaciju i saznati verziju Windows-a, možemo upotrijebiti DOS funkciju dism.

Ako se radi o instalacionom CD/DVD-u, umetnuti CD/DVD u optički drive i provjeriti da ga računar uspješno očita. Nakon toga, pokrenuti command prompt i upisati sljedeću instrukciju:

C:\>dism /get-wiminfo /wimfile:F:\sources\install.wim /index:1

Gdje je F slovna oznaka optičkog drive-a. Nakon upisa linije ispod, pritisnuti Enter na tastaturi nakon čega će se pojaviti tekst kao na slici iznad.

U linijama Name: i Description: je ispisano ime operativnog sistema, linija Architecture: govori da li je 32bitna ili 64bitan verzija, dok ostale linije prikazuju verziji, service pack, broj file-ova i ostale informacije.

Ako instalaciju imate u vidu ISO file-a, onda ga je prvo potrebno ekstraktovati na lokalni disk pomoću WinRar-a (ili PowerISO). Nakon toga, u naredbi navedenoj iznad, navesti punu putanju do foldera \sources.

Npr. ako ste ISO file ekstraktovali na putanju D:\Rec\iso onda je odgovarajuća naredba:

C:\>dism /get-wiminfo /wimfile:D:\Rec\iso\sources\install.wim /index:1

Jedna važna napomena: Putanja do install.wim file-a ne smije sadržavati foldere sa imenima dužim od 8 znakova, imena ne smiju sadržavati prazna mjesta niti afrikate (šđčćčž) jer nastaje greška.

Sada, jednostavnim izvršavanjem jedne DOS instrukcije dobijemo tačnu informaciju o verziji Windows instalacije.