Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

WinRar komentarWinRar arhiver je, vjerovatno, trenutno najpopularniji program za kompresovanje podataka u svrhu prijenosa putem CD, DVD, USB medija.

Posebno je praktičan kada je potrebno poslati veći broj dokumenata putem mail-a jer ih je moguće sve arhivirati u jedan file i poslati kao attachment. Ista stvar je kada se radi o objavljivanju na internet forumima ili web stranicama.

WinRar nije besplatan, ali ga je moguće download-ovati i probati prije kupovine. Nakon isteka probnog perioda, WinRar zadržava funkcionalnost, ali pri svakom pokretanju prikazuje poruku da je probni period istekao.

Dobra osobina WinRar-a je da svaka arhiva može imati komentar po želji, slika iznad.

Kako kreirati WinRar komentare?

Svaka arhiva, otvorena u WinRar-u, može imati komentar prikazan u desnom dijelu prozora, kao na slici sipod.

WinRar

Komentar može biti opis arhive, uputstvo za upotrebu ili predstavljanje autora. To je izbor autora arhive.

WinRar - kreiranje komentara
Međutim, neovisno o sadržaju komentara, posebno formatiranje daje posebnu draž i privlači pažnju. U tu svrhu je moguće kreirati komentar u nekom tekstualnom editoru (preporučujem Notepad ++) i taj komentar učitavati u prozor za kreiranje komentara unutar WinRar-a, kao na slici lijevo.

Na slici lijevo je prozor za kreiranje komentara koji se dobije klikom na dugme Comment u glavnom prozoru WinRar-a. Moguće je jednostavno upisati tekst po želji, kliknuti na dugme OK i taj tekst će biti prikazan u dijelu za komentare.

Međutim, ako želimo da tekst komentara izgleda kao na slici iznad, potrebno je izvršiti formatiranje teksta.

Moguće je birati poziciji, boju teksta i boju podloge. Svaka od pomenutih karakteristika teksta ima odgovorajući kôd koji se postavlja ispred teksta unutar uglastih zagrada ([). Svaka stavka se odvaja pomoću tačka-zarez znaka (;)

To se postiže korištenjem sljedećih kôdova:

Za poziciju je to kod [nC gdje n predstavlja cijeli broj koji označava poziciju teksta, odnosno redni broj znaka na kome počinje tekst, u odnosu na lijevu marginu.

[10Chttp//amicus.ba

Ako kôd iznad selektujete i kopirate u prozor za kreiranje komentara WinRar-a i pritisnete dobićete selektovani tekst i malu strelicu okrenutu na lijevo ispred teksta. To je escape znak ispred uglaste zagrade koji se ne vidi a bez kojeg formatiranje ne funkcioniše.

Escape znak je moguće dodati u Notepad ++ tekstualno editoru na dva načina. Prvi je da držite pritisnutu tipklu Alt i na numeričkom dijelu tastature otipkate 027, nakon čega će se pojaviti ESC na crnoj podlozi.

Drugi način je da, u Notepad ++ tekst editoru izaberete Edit, zatim Character panel da se na desnom rubu prozora pojavi okvir ASCII Insertion panel sa listom ASCII kôdova koji se dodaju jednostavnim dvoklikom. U koloni Character pronaći ESC i dvokliknuti na njega, čime će na poziciju kursora biti dodan escape znak.

Iza ovog escape znaka dolazi kôd za formatiranje teksta komentara.

Prvi pomenuti kôd je onaj za određivanje pozicije početka teksta. Iznad navedeni kod će rezultirati ispisom http://amicus.ba koji je pomjeren u desno za 10 znakova.

Za određivanje boje teksta i boje podloge teksta koristiti sljedeći kod:

[10C[1;33mhttp://amicus.ba

Gdje 1 određuje osvijetljenost teksta (0 označava tamiji tekst a 1 svjetliji tekst).

Kôd 33m (u primjeru iznad) određuje kombinaciju boje teksta i boje podloge teksta. Ako je upisano 33, biće žuti tekst na crnoj podlozi. Kôdovi od 30 do 37 određuju boju teksta na crnoj podlozi. Ako je definisana pozicija teksta pomoću C kôda, onda tekst može ali ne mora biti odmaknut od slova m. Ako pozicija nije definisana, onda broj praznih mjesta prije teksta određuje njegovu poziciju.

Za formatiranje boje teksta i podloge su dostupni sljedeći kôdovi:

Kôdovi za boju teksta i podloge
Vrijednost Boja teksta na crnoj podlozi
Vrijednost Bijeli tekst i boja podloge
30  Sivi tekst na crnoj podlozi
40
Bijeli tekst na sivoj podlozi
31  Crvena tekst na crnoj podlozi  41 Bijeli tekst na crvenoj podlozi 
32 Zelen tekst na crnoj podlozi  42 Bijeli tekst na zelenoj podlozi
33 Žuti tekst na crnoj podlozi  43 Bijeli tekst na zutoj podlozi
34 Plavi tekst na crnoj podlozi  44 Bijeli tekst na plavoj podlozi
35 Fuchsia tekst na crnoj podlozi  45 Bijeli tekst na fuchsia podlozi
36 Celstial tekst na crnoj podlozi  46 Bijeli tekst na celestial podlozi
37 Bijeli tekst na crnoj podlozi
47
  Bijeli tekst na bijeloj podlozi

Iz tabele se da zaključiti da je moguće imati tekst u 8 različitih boja na crnoj podlozi teksta ili bijeli tekst na 8 različitih boja podloge teksta.

Za definisanje boje podloge umjesto boje teksta koristiti kôdove od 40 do 47.

[10C[1;41mhttp://amicus.ba

Kôd iznad će dati bijeli tekst na crvenoj podlozi koji je pomaknut za 10 znakova u desno.

Kompletan kod komentara koji je prikazan na drugoj slici od vrha otkucan u Notepad ++ izgleda kao na slici ispod.

WinRar komentar - Notepad ++

Ako ovaj dokument snimimo kao tekstualni dokument (.txt) možemo ga kompletnog učitati ako u prozoru za kreiranje komentara kliknemo na dugme Load comment from file. Isti rezultat se postiže selektovanjem i kopiranjem cijelog teksta u Notepad ++ prozoru i njegovim pastiranjem u prozor za kreiranje komentara.

Ako neko poznaje još neki kôd za formatiranje WinRar komentara, može ga podijeliti sa svima putem komentara ispod članka.