Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

Firefox TitlebarMozilla Firefox je software koji omogućava podešavanje gotovo svega što je vidljivo i nije direktno vidljivo.

Opcije koje nisu direktno dostupne korisniku je moguće podešavati upisom about:config u address bar i pritiskom na Enter.

Jedna od tih opcija je ukidanje title bar-a, naslovne trake na vrhu Firefox prozora. Budući da su današnji monitori (razmjere 16:9 ili 16:10) dosta široki, ali gube na visini, to je poželjno svaki milimetar visine sačuvati za prikaz sadžaja.

Opcija prikaza naslova u vidu trake - titlebar-a skraćuje aktivnu visinu monitora, kao što se vidi na slici iznad. Kako ukinuti prikaz Firefox titlebar-a?

Prije svega, treba pokazati kako Firefox Titlebarizgleda standardni Firefox title bar.

Na slici desno je prikazan standardni Firefox title bar.
Budući da je prikazom title bar-a značajno smanjena visina aktivnog dijela monitora, to je poželjno ukinuti pomenuti title bar.

Za ukidanje je potrebno, u address bar, upisati about:config i pritisnuti Enter na tastaturi. Nakon toga će se pojaviti upozorenje koje kaže da mijenjanje opcija u ovom modusu može ugroziti stabilnost Firefox-a. Klikom na dugme I'll be carefull, I promise! pokreće se konfiguracijski prikaz. Upisom browser.tabs.drawInTitlebar u Search polje biće prikazana samo željena opcija što će smanjiti mogućnost greške. Unaprijed podešeno je da je vrijednost false.

Bez Firefox Titlebar-aDvoklikom na prikazanu opciju vrijednost false se promijeni u true i nestaje titlebar, odnosno, tab-ovi su od sada prikazani na mjestu titlebar-a čime je povećana aktivna površina monitora, što se vidi na slici lijevo.

 

 

Sada je aktivna površina Firefox-a povećana čime je još više povećana udobnost korištenja Firefox-a pri svakodnevnom surfanju prostranstvima interneta.