Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

Kraj konekcije
       Program TeamViewer služi za upravljanje udaljenim računarom - remote control, bilo putem lokalne LAN mreže ili putem interneta.

Kada treba riješiti neki softverski problem na nečijem računaru, umjesto da gubite vrijeme na put do tog računara, možete iz svoje sobe, sa svog računara obaviti posao kao da ste tamo.

Za to vam je potrebno da instalirate program TeamViewer na svoj i na računar klijenta i uspostavite remote konekciju i radite na udaljenom računaru kao da sjedite ispred njega.

Naravno, nivo "udobnosti" ili frustracije će ovisiti o brzini intrenet konekcije između ta dva računara, što danas i nije neki problem.

Znači, prijatelju pošaljete link da skine i instalira program TeamViewer (download informacije i upute za instalaciju imate >OVDJE<).
Instalacija je vrlo jednostavna tako da je može izvesti i potpuno nestručna osoba (više puta provjereno).

Kada je instalacija gotova, klijent treba da pokrene program i putem SMS, telefonom ili nekim chat klijentom vam dostavi svoj ID (nešto ovako: 123172241) i password (nešto ovako:1234).
Ove dvije stavke TeamViewer automatski generiše pri pokretanju.

 Upis ID-a partneraSada pokrenuti svoj TeamViewer i u polje Partner ID (ID partnera) pastirati ili otkucati dobijeni ID, kao na slici lijevo, markirati opciju Remote control (Upravljanje na daljinu) i kliknuti na dugme Connect to pratner (Konektuj se sa partnerom).

Ako je konekcija uspješno upostavljena, pojaviće se prozorčić za unos passworda, slika desno.
Upis password-a

Nakon upisa password-a, kliknuti na tipku Log On  (logiranje) nakon čega ćete dobiti desktop udaljenog računara u prozoru kao na slici ispod:

Udaljeni računar

 

 

 

 

 

 

 

Sada u prozoru TeamViewer-a imate desktop računara klijenta sa mogućnošću pune kontrole (osim ako vam klijent nije ograničio prava u konfiguraciji svog TeamViewer-a).

Šta sve možete uraditi, popraviti, podesiti ili pokvariti na tom računaru na koji ste se konektovali, ovisi o vama.

Za olakšavanje rada TeamViewer ima neke alate o kojima će sada biti riječi.

Za početak, da bi se mogli sporazumijevati sa prijateljem TeamViewerima svoj chat klijent.

Pokretanje chat-a ili audio poziva

Chat prozorKlikom na meni Audio/Video sa alatne trake na vrhu prozora, izabrati opciju Chat (Razgovor) da se pojavi prozor za slanje i primanje tekstualnih poruka, slika lijevo.

U malo polje za tekst kucati poruke koje se šalju klikom na dugme Send (Pošalji). Primljene i poslate poruke će biti u velikom prozoru za tekst.

Ovo je praktično za slanje šifri, korisničkih imena, putanja, linkova i slično.

Moguće je obavljati i glasovnu komunikaciju, naravno, ako imate mikrofone i zvučnike.

Kontrola zvuka

Izborom opcije Voice over IP (Zvuk putem IP-a) pojavi se prozorčić kao na slici desno u kome samo treba kliknuti na link Transmit my audio now (Prenesi moj audio sada) da se pokrene prenos govora. Da biste mogli čuti drugu stranu, i tamo treba kliknuti na isti link (vaš prijatelj ili vi, jer imate kontrolu i nad tim računarom i teamViewer-om).

U istom prozoru su kontrole za upravljanje jačinom zvuka koji šaljete i primate.

Na kraju, ako imate i web kamere, moguće je izborom My video (Moj video) pokrenuti i video chat uz vrlo dobar kvalitet slike i zvuka. Video se pojavljuje u novom prozorčiću.

Sada je, uporedo sa radom na udaljenom računaru moguće davati i primati upute šta i kako treba napraviti.

Za sve ove chat prozore je poželjno imati i što veći monitor da bi imali dovoljnu preglednost.

Prijenos podataka

 

 

 

 

 

 

Ako je potrebno na udaljeni računar prenijeti neki dokument, to se vrši izborom opcije File transfer (Prijenos dokumenata) sa alatne trake iznad, nakon čega će se pojaviti prozor kao na slici lijevo.

Prozor je podijeljen na dva dijela:

Lijevo je prikaz diskova i dokumenata lokalnog računara, a desno prikaz diskova udaljenog računara.

Za prijenos dokumenta sa jednog računara na drugi (moguć je obostran pijenos), potrebno je u prozoru za prijenos podataka pronaći odgovarajući dokument, i selektovati ga. Nakon toga, u drugom dijelu prozora, pronaći i selektovati disk i direktorij u koji želimo prenijeti selektovani dokument i kliknuti na strelicu Send (Pošalji) ako šaljemo dokument(e) na udaljeni računar ili na strelicu Receive (Primi) ako primamo dokument(e) sa udaljenog računara.

 

Vrijeme trajanja prijenosa dokumenata ovisi o njihovoj veličini i brzini internet konekcije.

Logiranje u listu klijenataAko se na neki račuanr često konektujete, moguće je TeamViewer tog računara dodati u svoju listu pratnera, tako da odmah znate kada je TeamViewer na tom računaru pokrenut i koji je njegov ID.

Ostaje još da vam jave password i konekcija može biti uspostavljena.

Na slici desno je prozor ze logiranje u listu partnera. Prozor se dobije klikom na strelice pored labele Partner list (Lista partnera) u donjem desnom uglu prozora programa. Za to morate kreirati nalog na klikom na link Sign Up (Prijavi se) u prozoru na slici desno.

Ako u TeamViewer-u udaljenog računara podesite da se automatski pokreće sa windows-ima i omogućava automatski prijem konekcija, onda možete postaviti svoj password. Na taj način, iz liste partnera dobijate ID a password već znate, pa vam za konektovanje nije potrebna intervencija klijenta na drugoj strani.

Podešavanje opcija TeamViewer-a je objašnjeno u članku Konfigurisanje programa TeamViewer.

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Svaki komentar će pregledati administrator.

Amicus copyright 2019