PHP

jDigiClock php verzija HTC sata i vremenske prognoze

Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

jDigiClock - prikaz sata     Budući da sam prilično veliki fan HTC sata i vremenske prognoze koja je standardna na Android uređajima, to sam preveo i Windows verziju te aplikacije.

Sada sam pronašao i njegovu PHP verziju čiji je autor Radoslav Dimov - jDigiClock te sam je popravio, doradio i preveo na Bosanski i Slovenski jezik, slika lijevo (kliknite na sliku da pogledate trenutnu prognozu).

Trenutna verzija je V2.3l.

 

 

PHP kalendar sa prikazom događaja iz MySQL baze

Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

PHP kalendarPHP kalendar skripta, verzija 1.9.a. sa prikazom događaja iz MySQL baze je PHP kalendar koji je moguće prikazati direktno ili uključiti u web stranicu.

Na slici lijevo je primjer kalendara sa prikazanim događajima. Ovaj primjer možete pogledati OVDJE.

PHP osnove

Ocjene članaka: 1 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Uvod
PHP kôd se ograničava sa <?php  ... ?>
Iza svake naredbe mora ići ; (tačka-zarez)
Više naredbi može ići unutar tagova <?php  ... ?>
Primjer ispisa datuma:

<HTML>
<BODY>
Trenutni datum je:
<?php echo date ('d m Y'); ?>
 
</BODY>
</HTML>


Da bi ispravno bila prikazana naša slova (čćžšđ), u Dremaweaver-u je potrebno za Page properties, Title/Encoding izabrati Unicode (UTF-8). Opcija Page properties je vidljiva iz Design moda. SVE stranice kroz koje se prolazi pri pozivanjima skripti do poziva stranice na kojoj su slova čćžšđ moraju imati Unicode (UTF-8) encoding.
Za izmjenu varijabli između skripti, potrebno je u php.ini postaviti register_globals=on.
Da bi u stranicu bila uključena PHP skripta potrebno je pozvati je sa:

<?php include ("Scripts/kontakt/form.php"); ?>

Međutim da bi skripta radila, extenzija stranice mora biti .PHP (ne može .html).

PHP varijable

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Nije potrebna explicitna deklaracija varijabli. Samim navođenjem imena varijable ona je deklarisana.

Počinju znakom  $

$varijabla = 10;

Prikaz na ekranu sa:

echo   $varijabla

Kao rezultat se dobija 10

Napomena:

Imena varijabli su case sensitive - bitno je sadrže li velika i mala slova.

Ako ime varijable pišemo u navodnicima u echo naredbi opet se ispisuje vrijednost varijable  zbog   $.

PHP konstante

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Pri definisanju konstanti koristi se ključna riječ Define:

Define (“Tacka Smrzavanja“,  0 ); ( nije potreban znak $ )

Napomena:
Pri prikazu konstante treba paziti da budu van znakova navoda.

Konverzija tipova podataka

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

PHP vrši automatsku konverziju tipova podataka na osnovu operacija koje se vrše nad podacima.

Npr.:

$TipMotora="20L";
$PoreskaStopa=3;
$Porez=$TipMotora*$PoreskaStopa;
(rezultat je 6)

Ignoriše se L i množi 2*3.

Eksplicitna promjena tipa podataka

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Moguća je i eksplicitna promjena tipa podataka. Npr. konverzija integer varijable u string tip:

$a=13;
$b=(string)$a;

Vraćanje nazad:
$a=(integer)$b;

PHP IF naredba

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Ako je potrebno vršiti grananje programa na osnovu nekakvih uslova, koristi se IF naredba.

Na primjeru ispod, vrši se pokretanje odgovarajuće jezičke stranice (EN, BA ili SI) na osnovu vrijednosti varijable $zemlja

if ($zemlja == 'EN')
{
include ("EN/narudzbeEN.php");
}
else if ($zemlja == 'BA')
{
include ("BA/narudzbeBA.php");
}
else if ($zemlja == 'SI')
{
include ("SI/narudzbeSI.php");
}

Gdje je EN/narudzbeEN.php puna putanja do php file-a koji se pokreće.

Npr. ako je vrijednost varijable $zemlja=BA biće pokrenut file narudzbeBA.php.

PHP SWITCH CASE naredba

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

    Ako je potrebno na osnovu vrijednosti neke varijable vršiti grananje programa, slično kao sa IF naredbom, koristi se switch case naredba.

Primjer ispod, na osnovu vrijednosti varijable $ProgramId na ekran printa jednu od 3 poruke:

1 --> To je program N360

2 --> To je program N361

za bilo koji drugi broj -->To je nepostojeći program!

switch ($ProgramId) {
case 1:
echo "<br/> To je program <b> N360 </b>";
break;
case 2:
echo "<br/> To je program <b> N361 </b>";
break;
default:
echo "<br/> <b> To je nepostojeći program! </b> ";
}

Case naredba je preglednija od IF naredbe i pogodna je za korištenje u kombinaciji sa Java script-om (kasnije će biti primjer).

Prijevod na Bosanski PHP skripte PHPNews

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Za one koji vole samo da "sastave" svoju web stranicu iz različitih skripti, postoji jedna praktična skripta za unos, obradu i prikaz vijesti na web stranici.

 

To je skripta PHPNews koju možete pronaći i besplatno preuzeti na oficijelnoj stranici  projekta >OVDJE<

Instalacija i upotreba same skripte je zasebna priča (biće i o tome riječi kasnije). U nastavku je opis postupka za implementaciju prijevoda na Bosanski jezik.

Skriptu sam lično koristio više od godinu dana i bio sam prilično zadovoljan.

Jedino mi je nedostajao WYSIWG editor za unos vijesti. Naime, pri kreiranju novih vijesti možete koristiti sve HTML tagove ali ih morate upisati ručno. 

Amicus copyright 2023