Ocjene članaka: 3 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Istekla captchaSprječavanje masovnih registracija na web stranicu, automatskih popunjavanja formulara ili automatskih downloada koji 'proždiru' bandwidth vrši se pomoću CAPTCHA sistema.

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart") predstavlja određeni test koji treba da detektuje da li je nekom servisu pristupi web robot ili čovjek (human).

Obično se radi o prekucavanju prikazanog teksta u dato polje,CAPTCHA V1 kao u slučaju Google CAPTCHA verzija 1, slika desno.

Prikazana je određena slika, sa zamućenim ili teško čitljivm tekstom koji posjetilac treba pročitati i upisati u odgovarajuće polje, čime će potvrditi da je čovjek a ne web robot.

Ako je posjetilac upisao ispravan tekst, nakon pritiska na dugme Nastavi, u ovom slučaju se pokreće download željenog dokumenta.

U suprotnom, biće ponuđena nova slika sa tekstom koji posjetilac treba upisati.

Da bi olakšao rješavanje CAPTCHA Google je izdao drugu verziju (V2) CAPTCHA API koja , umjesto upisa teksta nudi izbor odgovarajućih slika.

CAPTCHA V2

Na slici lijevo je primjer CAPTCHA V2.

Potrebno je markirati opciju Nisam robot nakon čega se pojavljuje okvir sa listom slika iz koje treba izabrati sve one koje sadrže istaknutu sliku u gornjem desnom uglu, kao na slici ispod.

Rješavanje captcha V2

U vrhu je ispisan i tekst koji posjetiocu objašnjava zadatak koji treba izvršiti, odnosno, koje slike treba markirati da bi potvrdio da nije web robot.

U primjeru desno je zadatak markirati sve slike koje sadrže odrezak (mesni) kao na istaknutoj slici desno od teksta.

Svakim klikom na sliku, ona biva označena. Po završetku markiranja svih slika koje zadovoljavaju zadani uslov potrebno je kliknuti na dugme Potvrdi.

U slučaju da posjetilac nije izabrao odgovarajuće slike, okvir se refrešira sa novim slikama a ispod se ispisuje odgovarajuća poruka. Tekst poruke je odvisan od toga da li je posjetilac izabrao premalo slika, da li je izabrao pogrešne slike i slično.

U slučaju da je posjetilac kliknuo na dugme Potvrdi bez da je izabrao ijednu sliku ili je izabrao premalo slika pojavljuje se sljedeća poruka:

Odabrali ste premalo slika. Odaberite sve podudarne slike.

Ako je posjetilac izabrao ispravne slike, okvir sa slikama nestaje i pojavljuje se CAPTCHA prozor saa mrkiranom opcijom Nisam robot kao na slici ispod.

Riješena captcha V2Posjetiocu ostaje još da klikne na dugme Nastavi i akcija koju je započeo će biti nastavljena (u ovom slučaju download).

Ako posjetilac duže vrijeme ne markira opciju Nisam robot pojavljuje se prikaz sa porukom Provjera je istekla. Ponovo označite potvrdni okvir, kao na slici ispod.

Istekla captchaDa bi posjetilac nastavio pokrenutu akcija, mora markirati opciju Nisam robot da bi bo prikazan okvir sa slikama.

Da bi nova verzija Google CAPTCHA bila korištena na Joomla web stranici, prije svega, potrebno je izvršiti update na Joomla 3.4.2. Punu instalaciju kao i update paket možete pronaći u članku Instalacija Joomla! 3.x.

Nakon toga, ući u administraciju i izabrati Dodaci, zatim opciju Upravljanje pluginima. U prikazanoj listi pronaći plugin Captcha - ReCaptcha i kliknuti na njega. U polju Version izabrati 2.0. i snimiti izmjene plugin-a. Sada će na svim mjestima gdje je omogućena upotreba CAPTCHA sistema biti prikazana Google CAPTCHA V2.