Ocjene članaka: 4 ( 5 glasova)

Zvjezdica je aktivnaZvjezdica je aktivnaZvjezdica je aktivnaZvjezdica je aktivnaZvjezdica nije aktivna
 

Za lakšu navigaciju prlikom povratka kući poželjno je kreirati Home favorite. Za postavljanje Home (Kuća) pozicije potrebno je, na početnom ekranu pritisnuti na Where to? i ako smo trenutno kod kuće izabrati Current location. Inače, upisati kućnu adresu ili izabrati iz već postavljenih favorit-a.

Ako je potrebno promijeniti Home favorite onda pritisnuti na Tools i onda izabrati My data.

U novom prozoru izabrati opciju Set Home Location, slika ispod.

Postavljanje Home lokacije

 

Postavljanje Home pozicije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon toga, u novom prozoru, slika lijevo, izabrati jedan od tri ponuđena načina postavljanja Home lokacije.