Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica je aktivnaZvjezdica je aktivnaZvjezdica je aktivnaZvjezdica je aktivnaZvjezdica je aktivna
 

Kreiranje OSM BiH karte     Zahvaljujući GPS navigaciji bilo koji put na bilo koju destinaciju ne predstavlja neki problem. Naravno, ako posjedujemo odgovarajuće i ažurne karte krajeva kroz koje putujemo od početne do krajnje tačke puta.

Kupovinom GPS navigacionog uređaja, obično, dobijamo i trenutno aktualne karte određenog područja. Međutim, kako vrijeme prolazi, kreiraju se novi putevi, ili u slučaju BiH tek se vrši kartiranje postojećih, tako da karte koje posjedujemo postaju zastarjele i time nepouzdane. Zbog toga ih treba zamijeniti.

Zamjena postojećih mapa na navigacionom uređaju podrazumijeva izdvajanje određene svote novca za kupovinu novije verzije karte za određeno područje.

Postoje i besplatne karte, ali one su, po pravilu, NERUTABILNE, odnosno ne nude mogućnost glasovnog navođenja tokom vožnje, izračuna i preračuna putanje i slično, nego samo prikaz trenutne pozicije na karti.

Primjer takvih karti su topografske karte o kojima možete pročitati (i download-ovati ih) u članku Besplatne GARMIN topografske karte. koje možete download-ovati

Odvisno o izdavaču karti i području koje pokrivaju, cijena se kreće i do više od 100€, što nije zanemarljiva svota, pogotovo uzimajući u obzir da će tu istu kartu biti potrebno zamijeniti za godinu ili dvije.

Na sreću, nakon duže vremena, pojavile su se besplatne alternative. Jedna od njih je Open Streets Maps - OSM. Ova stranica nudi mogućnost kreiranja RUTABILNE karte za GARMIN navigacione uređaje i to za područje po želji, kao na slici iznad.

Kako kreirati besplatnu rutabilnu kartu za GARMIN navigacione uređaje?

Prije svega, želim da napomenem da je ovo potpuno legalna i besplatna usluga koju nudi web stranica http://garmin.openstreetmap.nl/ što znači da nije riječ o bilo kakvom triku za besplatno dobijanje komercijalno dostupnih mapa.

Za kreiranje svoje besplatne, rutabilne mape za GARMIN prvo treba posjetiti stranicu http://garmin.openstreetmap.nl/. Biće prikazana karta svijeta sa označenim segmentima, kao na slici iznad.

Generic routable - izbor opcije generisanja kartePrvo, u segmentu Choose your map type: (Izaberite tip karte:) markirati opciju Generic Routable(Opšta Rutabilna), da bi kreirana karta bila rutabilna što znači da će biti moguće glasovno navođenje tokom vožnje, slika lijevo.

Izbor države za inicijalni prikaz

Nakon toga, u okviru ispod, treba izabrati državu za koju se mapa kreira. Na slici desno je, u trećoj padajućoj listi, izabrana Bosna i Hercegovina. Ovaj izbor služi samo za inicajlnu selekciju segmenata na karti, odnosno da korisniku olakša izbor.

Rucna selekcija segmenata karte

Dalje,u okviru Perhaps you'd like to add some additional tiles?(Možda bi željeli dodati neke dodatne segmente?) markirati opciju Enable manual tile selection (Omogući ručni izbor segmenata), kao na slici iznad.

Sada je, na karti ispod, potrebno selektovati željene segmente od kojih će biti sastavljena vaša GARMIN karta. Za manipulaciju prikazom karte na web stranici (zumiranej i pomijeranje) koristiti kontrole u gornjem lijevom uglu karte.

Nakon završenog izbora segmenata karte, prikaz bi trebao izgledati kao na prvoj slici na početku članka. Sada ostaje još generisanje karte. Za to je, u polje Email address:(e-mail adresa:) potrebno upisati validnu e-mail adresu na koju će biti poslat mail obavještenja sa linkom za praćenje redosiljeda generisanja karti, a kasnije i mail sa porukom da je karta spremna za download. Budući da generisanje karti traje neko vrijeme, u mail-u će biti naveden redni broj u redu za čekanje i procijenjeno vrijeme čekanja na taj red.

Nakon upisa validnog mail-a potrebno je  kliknuti na dugme Build my map(Kreiraj moju kartu) nakon čega će se pojaviti poruka da je zahtjev za kreiranjem karte prihvaćen i da će na vaš mail stići dva e-mail-a, slika ispod.

Obavjestenje o prihvaćenom zahtjevu

U obavještenju na slici iznad piše i koja po redu za generisanje je vaša karta.

Sada treba provjeriti svoj mail i očekivati dva nova mail-a od Free OSM Garmin maps- custom map server. Međutim, iako sam pokušao dva puta, sa dvije različite adrese, i za 15 tak minuta nisam dobio niti jedan e-mail. (P.S. nakon završenog download-a i instalacije karte na mail sam dobio pomenute mail-ove).

Zbog toga sam uradio reload stranice sa prikazom izabranih segmenata karte i dobioDirektan download sljedeći link za direktan download karte, slika desno:


Snimanje generisane karte

Klikom na link Download map now! (Preuzmi kartu sada!) dobio sam listing direktorija sa dokumentima kao na slici lijevo.

Sada je, iako je to malo nezgrapno urađeno, odnosno nije funkcionalan nikakav download manager, potrebno download-ovati željeni file.
Na slici lijevo je prikazana lista generisanih file-ova od kojih vam je potreban samo jedan.

Koji file izabrati?

1. Ako želite generisanu kartu odmah iskopirati na svog GARMIN-a, onda download-ujte file osm_generic_gmapsupp.zip. On sadrži zipovanu garmin pomoćnu kartu koju prvo treba otpakovati na disk, a onda file gmapsupp.img direktno iskopirati na GARMIN-a. Da li zadržati izvorno ime ili je trebate preimenovati zavisi od toga koje karte trenutno posjedujete i koje želite zadržati. U članku Više mapa na GARMIN-u možete pročitati kako na GARMIN-u imati više mapa i kako ih imenovati.

2. Ako želite kartu instalirati na svoj PC i njome manipulisati kao svakom drugom GARMIN kartom pomoću programa MapSource onda je potrebno download-ovati file osm_generic_windows.exe. To je instalacioni file koji treba pokrenuti na svom računaru i pratiti jednostavne upute. Instalacija će iskopirati potrebne file-ove u direktorij C:\garmin\Maps\OSM generic routable. Neće biti kreirana nikava prečica u start meni-u niti na desktop-u. Da bi pregledali kartu i na kraju generisali .img file za prijenos na navigacioni uređaj potrebno je da imate instaliran MapSource program. Ako ga nemate, instalirajte zaključanu AdriaRoute kartu (download zaključane verzije sa stranice firme navigo sistem) čime će biti instaliran i MapSource. Ako ne namjeravate kupiti AdriaRoute kartu možete je deinstalirati i nastaviti koristiti MapSource.

Nakon pokretanja MapSource programa možete vidjeti novu OSM kartu. Kako generisati .img file za prijenos na navigacioni uređaj možete pročitati u članku Bosna Topo GARMIN mapa u kome je detaljno opisan proces generisanja .img file-a.

Ostali dokumenti vam nisu potrebni.

Na kraju, kako uopšte download-ovati željeni file?

Prvo je potrebno, desnom tipkom miša, kliknuti na izabrani fikle i, kao što se vidi na slici iznad, izabrati opciju Save Link As...(Sačuvaj Link Kao...) i snimiti ga na željenu lokaciju na disku. Dalje akcije ovise koji file ste izabrali - ocpija 1. ili opcija 2. opisano iznad.

Koliko su tačne i pouzdane ove karte neznam jer sam upravo sebi generisao jednu i tek je trebam isprobati. Ako neko ima već neka iskustva sa ovim kartama, slobodno ih može podijeliti u komentarima ispod članka.

Ja sam napravio vizualno poređenje detaljnosti City Navigator Europe 2014.40 i OSM karte Bosne i Hercegovine i mogu zaključiti da je besplatna verzija puno detaljnija i ima više POI-s, što možete vidjeti na primjeru Tojšića na slici ispod.

Tojšići

 Razlika je očita na poređenje dvije karte na maksimalno uvećanom prikazu na slici iznad.