Podržite http://amicus.ba malom donacijom

Nedjelja 17 Januar 2021

Ocjene članaka: 4 ( 5 glasova)

Zvjezdica je aktivnaZvjezdica je aktivnaZvjezdica je aktivnaZvjezdica je aktivnaZvjezdica nije aktivna
 

Garmin navigacioni uređaji, uglavnom dolaze bez karti ili sa preinstaliranom kartom određenog regiona (obično onog na kome se uređaj i prodaje). Poslije nekog vremena poželimo imati još neku mapu na uređaju, bilo da je to mapa drugog regiona ili topografska karta nekog područja. Ako želite na GARMIN-a iskopirati više od jedne mape, imate dvije mogućnosti:

Prva je, pomoću MapSource programa kreirati mapset (komplet mapa) komponovan od više različitih mapa.

Kako kombinovati više mapa u jednu pomoću programa MapSource?

Prije svega, na računaru morate imati instaliran program MapSource i mape koje želite kombinovati. Nakon toga, pokrenuti MapSource, izabrati jednu mapu i alatom za selektovanje regiona - Map Tool, selektovati željene regione na izabranoj mapi. Nakon toga, uz zadržanu prethodnu selekciju, iz liste mapa izabrati drugu i na njoj takođe selektovati željene regione. Ta selekcija će biti pridružena onoj prethodnoj, što se vidi na lijevoj strani na kartici Maps (Mape).

Ako želimo dodati regione i iz drugih mapa, ponoviti postupak i za druge mape.

Po završenom procesu selektovanja, kliknuti na dugme Map Set Name: (Ime kompleta mapa) da se prikaže prozor u kome treba isključiti opciju Autoname the mapset (Automatsko imenovanje kompleta mapa) da se aktivira polje ispod u koje treba upisati željeno ime kompleta mapa.

To ime će se pojaviti u listi instaliranih mapa n GARMIN-u ali će biti prikazano i ime originalne mape iz koje potiču selektovani regioni.

Na kraju izabrati Transfer\Send To Device... da se pokrene proces kreiranja kompleta mapa što će rezultirati jednim file-om sa imenom gmapsupp.img.

Preporučujem kreiranje ovog file-a na disku računara pa onda kopiranje na GARMIN-a jer ide brža i nećete doći u situaciju da greškom prepišete postojeću mapu (ako već imate više od jedne na uređaju). Ako izaberete kreiranje na C disk, gmapsupp.img će biti kreiran u direktoriju C:\garmin.

Ako na GARMINU imate samo jednu mapu, onda gmapsupp.img treba preimenovati u gmapprom.img i onda ga iskopirati u direktorija \garmin\ na navigacionom uređaju i prepisati postojeći file (za GARMIN Nuvi 1300 img file iskopirati u folder \Maps umjesto \garmin\).

Time će na GARMIN-u u jednom img file-u biti više mapa.

Napomena: preporučujem da prilikom selekcije regiona iz različitih mapa ne vršite preklapanja jer dolazi do usporenog rada uređaja i čak do 'zamrzavanja' uređaja pa ga morate isključiti i ponovo uključiti. Znači, iz različitih mapa selektovati željene regione tako da se NE preklapaju u konačnoj zajedničkoj mapi.

Drugi način za instaliranje više mapa an GARMIN-a je kreiranje više kompleta mapa u više img file-ova. Pod tim VIŠE, kada je u pitanje GARMIN nüvi 255W, podrazumijeva 3 img file-a uz upotrebu SD ili MicroSD kartice (sa SD adapterom).

Kako kreirati tri img  file-a i kako ih imenovati?

Postupkom pomenutim prije, kreirati tri img file-a sa pojedinih mapa (kombinovanjem ili samo iz pojedinačnih mapa) i imenovati ih kako slijedi:

1. prvi img file (obično najveći) imenovati gmapprom.img i iskopirati ga na GARMIN-a u direktorij \garmin\ i prepisati postojeći. To je GLAVNA mapa na GARMIN-u.

2. drugi img file sa imenom gmapsupp.img iskopirati na istu putanju kao prethodni, na sam uređaj u direktorij \garmin\. To je zamjenska mapa na GARMIN-u.

3. treći img file sa imenom gmapsupp.img iskopirati u direktorij \garmin\ ali na SD kartici umetnutoj u GARMIN-a. To je zamjenska mapa na SD kartici.

Time će GARMIN sadržavati 3 img file-a sa najmanje po jednom mapom (a može ih biti i više unutar jednog file-a).

Što se tiče objašnjenih postupaka, preporučujem sljedeće:

za rutabilne mapekoje graniče međusobno, kreirati jedan zajednički gmapprom.img file i kopirati ga na sam uređaj, a topografske karte smjestiti u gmapsupp.img file i iskopirati ga na sam uređaj, ili ako nema dovoljno prostoram na SD karticu.

Na taj način je moguće po želji isključiti topografsku kartu i ukljuliti je samo kada je potrebna.

Znači, GARMIN nüvi 255W (i ostali uređaji iz tog razreda) mogu sadržavati sami tri img file-a i to gmapprom.img, gmapsupp.img u direktoriju \garmin\ na samom uređaju i gmapsupp.img u direktoriju \garmin\ na SD kartici. 

Napomena: Prije bilo kakve akcije kopiranja, brisanja ili premiještanja img ili drugih file-ova sa GARMIN-a, OBAVEZNO KREIRATI KOPIJU kompletnog uređaja. To može potrajati, ali vrijedi truda.

 

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Svaki komentar će pregledati administrator.

Amicus copyright 2021