Podržite http://amicus.ba malom donacijom

Nedjelja 17 Januar 2021

Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica je aktivnaZvjezdica je aktivnaZvjezdica je aktivnaZvjezdica je aktivnaZvjezdica je aktivna
 

    Ako imate naviku da, na svom GARMINU-u čuvate lokacije koje posjetite - POI (Point Of Interest - interesantna tačka) i još ako sa interneta skidate POI tačke, turističke vodiče i slično, uz instalirane karte, onda brzo dođete u situaciju da je unutrašnja memorija GARMIN-a (2GB) popunjena. Zato je dobro takve stvari držati na SD ili MicroSD kartici u GARMIN-u.

Šta su uopšte POI?

POI je lokacija na GARMIN-u koja, pored koordinata, ima unesene dodatne informacije kao što su: opis lokacije, sadržaji koje posjeduje, broj telefona, radno vrijeme, a moguće je dodati i jednu sliku. POI možete kreirati sami ili ih kupiti kao zaseban dokument u .gpi formatu. Lista POI tačaka

Do svojih POI dolazite izborom Where to? pa onda Extras i izborom Custom POIs. Klikom na ime dobijate listu svih POI u dokumentu, slika lijevo, a izborom neke od stavki dobijate dodatne informacije unesene za taj POI. Klikom na dugme GO pokreće se navigacija do te tačke.

Međutim određeni skup POI može imati pridružen i poseban simbol (po želji) kao i zvuk uzbune i poruku na display-u kada se nalazite u blizini te tačke (Proximity alerts). Veličinu tog kruga u kome se uzbuna javlja određujete sami pri kreiranju gpi file-a što predstavlja TourGuide (Turistički vodič). Turistički vodiči kreirani sa programom GARMIN  Content Toolkit-om (strašno je skup) nalaze se direktno u meniu Extras dok se one kreirane od strane nas običnih smrtnika nalaze u podmeniu Custom POIs.

Kako kopirati svoje POI na GARMIN-a?

Postupak kreiranja POI i TourGuide dokumenata neću sada objašnjavati. Krećemo od situacije da imate gpi file koji želite da iskopirate na GARMIN-a. Trenutno sam u fazi kreiranja TourGuide gpi-a u kome su sva odmorišta i benzinske pumpe na autoputevima u Hrvatskoj pa ću postupak objasniti na tom primjeru.

Znači, imamo TourGuide pod imenom BP i odmorista-Hr AC.gpi koji treba iskopirati na GARMIN-a.

Odraditi sljedeće korake:

1. Priključiti GARMIN-a USB kablom i sačekati da ga Windows-i prepoznaju.

2. Pokrenuti Windows explorer (ili neki drugi file manager) i pronaći direktorij \garmin\POI na samom GARMIN-u ne na kartici

3. U taj direktorij kopirati file BP i odmorista-Hr AC.gpi

4. Zaustaviti USB uređaj i isključiti GARMIN-a

5. Uključiti uređaj i izabrati Where to? pa onda Extras i onda Custom POIs za prikaz imena svih TourGuide i ličnih POI. U toj listi će biti i BP i odmorista-Hr AC

 

Ako svoj TourGuide ili lične POI želite kopirati na SD ili MicroSD karticu, onda uraditi sljedeće:

1. Priključiti GARMIN-a USB kablom i sačekati da ga Windows-i prepoznaju.

2. Pokrenuti Windows explorer (ili neki drugi file manager) i pronaći direktorij \garmin\POI na SD ili MicroSD kartici u GARMIN-u

3. U taj direktorij kopirati file BP i odmorista-Hr AC.gpi

4. Zaustaviti USB uređaj i isključiti GARMIN-a

New Extras prozor

5. Uključiti uređaj pa će se pojaviti poruka kao na slici desno. GARMIN je detektovao kopirani filena kartici i pita želimo li ga prenijeti u memoriju uređaja. Budući da smo taj file i iskopirali na karticu zbog pomanjkanja prostora, ne želimo kopiranje na uređaj. Ova poruka se pojavljuje prilikom svakog uklučenja uređaja. Kako spriječiti GARMIN-a da nam svaki puta daj eporuku New Extras data found on card?. Odgovor dobijamo kroz jednu potpuno nelogičnu akciju koja je rezultat čudnog (ne)razmišljanja GARMIN programera. Ako NE želimo da kopiramo file sa kartice, tj. želimo da ga zadržimo na kartici, onda trebamo na poruku: "Želimo li da instaliramo ove podatke tako da budu dostupni kada je kartica uklonjena?" odgovoriti sa Yes (!?). Nakon tog će se pojaviti drugi prozor u kome možemo markirati opciju Don't ask me again (ne pitaj me više) i izabrati dugme Skip (Preskoči), čime smo obezbijedili da nas GARMIn više ne pita želimo li BP i odmorista-Hr AC.gpi prenijeti sa kartice, slika ispod.

Install Data display

 

 

 

6. Sada izabrati Where to? pa onda Extras i onda Custom POIs za prikaz imena svih TourGuide i ličnih POI. U toj listi će biti i BP i odmorista-Hr AC

Napomena: U suštini, ako GARMIN pronađe gpi ili gpx file bilo gdje na kartici, njegov sadržaj će biti uključen u listu POI-a. Mada, je bolje, organzacije radi, pratiti uobičajenu konvenciju da se gpi kopiraju u direktorij garmin\POI (bilo na garminu ili na kartici).

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Svaki komentar će pregledati administrator.

Amicus copyright 2021