Podržite http://amicus.ba malom donacijom

Utorak 18 Februar 2020

Vijesti

O meni (Slovenščina)

@micus-avatar

Samir Gutić

Pozdravljeni.

Moje ime je Samir Gutić.

Rojen sam 27. VII. 1974. v mestu Tojšići, Bosna i Hercegovina. Po struki sam diplomirani inženir elektrotehnike. Diplomiral sam leta 2001 na fakulteti za elektrotehniko v Tuzli. Po tem sam šest let delal na dizajniranju sistemov računalničkih mrež, video nadzora in alarmnih sistemov. Poleg tega programiral sem v Visual Basic 6.

Eno leto sem bil šef računalniškega servisa (vse v istem podjetju).

Leta 2007 prišel sem v Sloveniju na delovno mesto programerja in operaterja robotske celice za krivljenje pločevine.

V šest let sem izpopolnil obstoječo celico za krivljenje z dodatnimi senzori, držala za robota (magnetna in vakuumska) in podobno in naredil več kot 700 programov.

Leta 2009 podjetje je dobilo CMT varilno celico z robotom in obrtno mizo. Tudi za to celico delam programe (za robota in FRONIUS CMT varilni stroj).

Leta 2012 sem osebno naredil celotno robotsko celico za punktiranje (točkovno zavarivanje) sa ABB IRB 4400/L30 robotom in SEVERSON punktirnim strojem.

Osebno sem naredil povezavo med robotom in strojem za izbiro programov, nadzor hlajenja, vklop in izklop magneta na držalu in mizi, nadzor pozicije elektroda punktirnega stroja in podobno.

Za tega robota, na IRC4 krmilniku sem naredil vse work object-e in programe za punktiranje.

Koncem leta 2012 podjetje je dobilo še enega robota - KUKA KR16. Za tega robota sam naredil koordinatne sisteme in krmljenje digitalnih vhoda in izhoda in pripravljam ga za delo v varilni celici.

Zelo sem natančan (časovno in profesionalno) in ne umaknem se če so težave pred menom.

Odlično govorim in pišem v Angleščini.

27. julija 2013. sam končao magistrski na temo: 'Robotske celice za obdelavo pločevine' in zdaj sam magistar elektrotehnike.

Moja osebna video prezentacija:


Spodaj je nekaj video posnetkov o mojem delu z roboti.

Kako narediti interlayer z pločevino in ga postaviti kot si želite?

(Zaradi pritožbe lastnika robota posnetek je odstranjen sa spletne strani.)Krivljenje majhnih in na pol zakrivljenih kosov:

(Zaradi pritožbe lastnika robota posnetek je odstranjen sa spletne strani.)
Kako naučiti robota da piše?

(Zaradi pritožbe lastnika robota posnetek je odstranjen sa spletne strani.)
Nenavadno in zapleteno krivljenje:

(Zaradi pritožbe lastnika robota posnetek je odstranjen sa spletne strani.)
CMT varjenje z drugim ABB robotom:

(Zaradi pritožbe lastnika robota posnetek je odstranjen sa spletne strani.)
Tole nisam jaz, ampak moj glas je v ozadju :)

(Zaradi pritožbe lastnika robota posnetek je odstranjen sa spletne strani.)
Primer zelo zapletenega varjenja za rotacijo mize na kateri je šablona za varjenje:

(Zaradi pritožbe lastnika robota posnetek je odstranjen sa spletne strani.)
Kako zakriviti škatlo zaprto z vseh stran z dva krivljenja? Zaradi tega, odprtina škatle postane premajhna da bo mašina izvlekla kline. Zaradi tega sam uporabil trik:

(Zaradi pritožbe lastnika robota posnetek je odstranjen sa spletne strani.)


Iz ABB podpore so mi povedali da, med krivljenjem, robot MORA držati pločevino od spodaj (sa spodnje strane). Ampak, jaz rabim da robot, med krivljenjem drži zgornjo stran kosa kateri krivi. In, povedali so mi da to ni mogoče. Potem sam jaz naredil program tako kot rabim - robot, med krivljenjem, drži ZGORNJO stran kosa kateri krivi. Na koncu, izgleda da tole ni nemogoče.

Tukaj je primer normalnega in obrnutega krivljenja.

(Zaradi pritožbe lastnika robota posnetek je odstranjen sa spletne strani.)

Normalno krivljenje 

Obrnjeno krivljenje

                                                                                    

Tukaj je posnetek celotnega krivljenja.

(Zaradi pritožbe lastnika robota posnetek je odstranjen sa spletne strani.)

P.S.

http://amicus.ba ne podpira piratstvo in zaradi tega NE objavljuje vsebine katere so v nasprotjo z avtorskim pravicam.

Če smatrate da na http://amicus.ba obstaja takašna vsebina, prosim da me obvestite prek KONTAKT FORME.

Vnaprej hvala, Amicus

O meni (Slovenščina)

@micus-avatar

Samir Gutić

Pozdravljeni.

Moje ime je Samir Gutić.

Rojen sem 27. VII. 1974. v mestu Tojšići, Bosna i Hercegovina. Po struki sem diplomirani inženir elektrotehnike. Diplomiral seam leta 2001 na fakulteti za elektrotehniko v Tuzli. Po tem seam šest let delal na dizajniranju sistemov računalničkih mrež, video nadzora in alarmnih sistemov. Poleg tega programiral sem v Visual Basic 6.

Eno leto sem bil šef računalniškega servisa (vse v istem podjetju).

Leta 2007 prišel sem v Sloveniju na delovno mesto programerja in operaterja robotske celice za krivljenje pločevine.

V šest let sem izpopolnil obstoječo celico za krivljenje z dodatnimi senzori, držala za robota (magnetna in vakuumska) in podobno in naredil več kot 700 programov.

Leta 2009 podjetje je dobilo CMT varilno celico z robotom in obrtno mizo. Tudi za to celico delam programe (za robota in FRONIUS CMT varilni stroj).

Leta 2012 sem osebno naredil celotno robotsko celico za punktiranje (točkovno zavarivanje) sa ABB IRB 4400/L30 robotom in SEVERSON punktirnim strojem.

Osebno sem naredil povezavo med robotom in strojem za izbiro programov, nadzor hlajenja, vklop in izklop magneta na držalu in mizi, nadzor pozicije elektroda punktirnega stroja in podobno.

Za tega robota, na IRC4 krmilniku sem naredil vse work object-e in programe za punktiranje.

Koncem leta 2012 podjetje je dobilo še enega robota - KUKA KR16. Za tega robota sem naredil koordinatne sisteme in krmljenje digitalnih vhoda in izhoda in pripravljam ga za delo v varilni celici.

Zelo sem natančan (časovno in profesionalno) in ne umaknem se če so težave pred menom.

Odlično govorim in pišem v Angleščini.

27. julija 2013. seam končal magistrski na temo: 'Robotske celice za obdelavo pločevine' in zdaj sem magistar elektrotehnike.

Moja osebna video prezentacija:


Spodaj je nekaj video posnetkov o mojem delu z roboti.

Kako narediti interlayer z pločevino in ga postaviti kot si želite?Krivljenje majhnih in na pol zakrivljenih kosov:
Kako naučiti robota da piše?
Nenavadno in zapleteno krivljenje:
CMT varjenje z drugim ABB robotom:
Tole nisem jaz, ampak moj glas je v ozadju :)
Primer zelo zapletenega varjenja za rotacijo mize na kateri je šablona za varjenje:
Kako zakriviti škatlo zaprto z vseh stran z dva krivljenja? Zaradi tega, odprtina škatle postane premajhna da bo mašina izvlekla kline. Zaradi tega sem uporabil trik:


Iz ABB podpore so mi povedali da, med krivljenjem, robot MORA držati pločevino od spodaj (sa spodnje strane). Ampak, jaz rabim da robot, med krivljenjem drži zgornjo stran kosa kateri krivi. In, povedali so mi da to ni mogoče. Potem sem jaz naredil program tako kot rabim - robot, med krivljenjem, drži ZGORNJO stran kosa kateri krivi. Na koncu, izgleda da tole ni nemogoče.

Tukaj je primer normalnega in obrnutega krivljenja.

Normalno krivljenje 

Obrnjeno krivljenje

                                                                                    

Tukaj je posnetek celotnega krivljenja.

P.S.

http://amicus.ba ne podpira piratstvo in zaradi tega NE objavljuje vsebine katere so v nasprotjo z avtorskim pravicam.

Če smatrate da na http://amicus.ba obstaja takašna vsebina, prosim da me obvestite prek KONTAKT FORME.

Vnaprej hvala, Amicus

"Oslobađanje" od snijega Trga slobode

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Trg slobode TuzlaMislim da je malo kome nepoznat pojam Time laps, a koji označava vid ubrzanog snimka nekog dugog događaja. 

Time laps snimak omogućava prikaz nekog sporo promjenljivog događaja, koji traje satima ili danima, u samo nekoliko minuta. Kada sam napisao 'ubrzanog snimka' mislio sam na ubrzano proticanje vremena a ne na ubrzanu reprodukciju. Ako bi koristili ubrzanu reprodukciju, onda bi cijeli taj period dešavanja događaja morali snimiti što bi, u slučaju perioda od nekoliko dana predstavljalo gigabajte podataka za samo nekoliko minuta video.

Zbog toga se pribjegava triku. Stvar je u tome da time laps kamera ne snima kontinualno nego po jednu sliku u podešenim intervalima. Kada se od tih slika kreira video, onda imamo mogućnost cijeli period sagledati u nekoliko minuta, normalno, uz gubitak određenih segmenata događaja koji nisu "uslikani".

Time laps snimanje omogućava da se globalno sagledaju sporo promjenljivi događaji koje golim okom ne primijetimo.

Za primjer sam kreirao time laps video čišćenja snijega sa Trga slobode u Tuzli.

About me

@micus-avatar

 

Samir Gutić

Hello.

My name is Samir Gutić.

I was born on July 27. 1974. in Tojšići, Bosnia and Hercegovina.

Since year 2001 I have degree in electrical engineering (faculty for electrical engineering in Tuzla).

After that, for six years I have been working as a computer network designer, video surveillance and alarm system designer. Besides that, I was programming in Visual Basic 6.

For one year I was head of computer repair shop. (All within the same company).

On 2007 I have come to Slovenia as a programmer and operator of robotic cell for metal sheet bending.

During six years of work with robot I have perfected existing bending cell adding additional sensors, grippers (magnetic and vacuum) and similar and I have created more than 700 programs.

On 2009 company acquired CMT welding cell with ABB robot and turning tables. I'm making programs for that robot and FRONIUS CMT welder.

On year 2012, I have personally created robotic cell for spot welding with ABB IRB 4400/L30 robot and SEVERSON spot welding machine.

By myself I have made connections between robot and spot welding machine, system for automatic welding program loading, cooling fluid control, turning on and off magnets on gripper and table, welding electrodes position control and similar.

For that robot, on IRC4 controller, I have made all needed work objects and welding programs.

At the end of year 2012 company acquired fourth robot - KUKA KR16. For that robot I have created all coordinating systems and manipulating with digital inputs and outputs in order to add him to spot welding cell.

I'm very accurate (regarding time and profession) and do not stop if I ran on problems.

I can speak and write in English.

I have finished my masters on July 27. 2013. with subject: 'Robotic cells for metal sheet processing' so now I have masters in electrical engineering.

Below are some video clips about my work with robots.


How to create interlayer with metal sheets and place them as you wish?Bending half-bended small peaces:
How to teach robot to write?
A very strange and very complicated bending:
The CMT weldig with second ABB robot:
It wasn't me, but there is my voice in the background :)
This is an example of quite complicated welding with interchange rotation:
How to bend box closed from all four sides with two bends? Because of that, opening of the box becomes too narrow to pullout tools. That's why I used a trick:


ABB support once told me that, during bending, robot MUST hold metal piece from below (bottom side). But I needed that robot, during bending, holds upper side of the bended piece. So, they told me that it is not possible. Then I have made my program exactly as I needed - robot is holding UPPER side of the metal piece during bending. Seems that is not impossible after all.

Here are examples of a standard and reversed bending I did.

Standard bending

Reversed bending

Here is the video of entire bending process for this piece.

P.S.

http://amicus.ba does not support piracy so DOESN'T publish any content that brakes copyright laws.

If you think that on http://amicus.ba such content exists, please contact me thru CONTACT FORM.

Thank you in advance, Amicus

About me

@micus-avatar

 

Samir Gutić

Hello.

My name is Samir Gutić.

I was born on July 27. 1974. in Tojšići, Bosnia and Hercegovina.

Since year 2001 I have degree in electrical engineering (faculty for electrical engineering in Tuzla).

After that, for six years I have been working as a computer network designer, video surveillance and alarm system designer. Besides that, I was programming in Visual Basic 6.

For one year I was head of computer repair shop. (All within the same company).

On 2007 I have come to Slovenia as a programmer and operator of robotic cell for metal sheet bending.

During six years of work with robot I have perfected existing bending cell adding additional sensors, grippers (magnetic and vacuum) and similar and I have created more than 700 programs.

On 2009 company acquired CMT welding cell with ABB robot and turning tables. I'm making programs for that robot and FRONIUS CMT welder.

On year 2012, I have personally created robotic cell for spot welding with ABB IRB 4400/L30 robot and SEVERSON spot welding machine.

By myself I have made connections between robot and spot welding machine, system for automatic welding program loading, cooling fluid control, turning on and off magnets on gripper and table, welding electrodes position control and similar.

For that robot, on IRC4 controller, I have made all needed work objects and welding programs.

At the end of year 2012 company acquired fourth robot - KUKA KR16. For that robot I have created all coordinating systems and manipulating with digital inputs and outputs in order to add him to spot welding cell.

I'm very accurate (regarding time and profession) and do not stop if I ran on problems.

I can speak and write in English.

I have finished my masters on July 27. 2013. with subject: 'Robotic cells for metal sheet processing' so now I have masters in electrical engineering.

Below are some video clips about my work with robots.


How to create interlayer with metal sheets and place them as you wish?

(Because of complaint from owner of the robot video has been removed from web page.)
Bending half-bended small peaces:

(Because of complaint from owner of the robot video has been removed from web page.)
How to teach robot to write?
A very strange and very complicated bending:

(Because of complaint from owner of the robot video has been removed from web page.)
The CMT weldig with second ABB robot:

(Because of complaint from owner of the robot video has been removed from web page.)
It wasn't me, but there is my voice in the background :)

(Because of complaint from owner of the robot video has been removed from web page.)
This is an example of quite complicated welding with interchange rotation:

(Because of complaint from owner of the robot video has been removed from web page.)
How to bend box closed from all four sides with two bends? Because of that, opening of the box becomes too narrow to pullout tools. That's why I used a trick:

(Because of complaint from owner of the robot video has been removed from web page.)


ABB support once told me that, during bending, robot MUST hold metal piece from below (bottom side). But I needed that robot, during bending, holds upper side of the bended piece. So, they told me that it is not possible. Then I have made my program exactly as I needed - robot is holding UPPER side of the metal piece during bending. Seems that is not impossible after all.

Here are examples of a standard and reversed bending I did.

(Because of complaint from owner of the robot video has been removed from web page.)

{flv }Standard_bending_1{/flv}

                               Standard bending                                                         Reversed bending

Here is the video of entire bending process for this piece.

(Because of complaint from owner of the robot video has been removed from web page.)

P.S.

http://amicus.ba does not support piracy so DOESN'T publish any content that brakes copyright laws.

If you think that on http://amicus.ba exists such content please contact me thru CONTACT FORM.

Thank you in advance, Amicus

O meni (Bosanski)

@micus-avatar

Samir Gutić

Pozdrav.

Moje ime je mr.sci. Samir Gutić dipl.ing.el.

Rođen sam 27. VII. 1974. v mjestu Tojšići, Bosna i Hercegovina.

Po struci sam diplomirani inžinjer elektrotehnike. Diplomirao sam 2001. godine na elektrotehničkom fakultetu u Tuzli.

Po završenom fakultetu sam šest godina radio kao projektant informacionih sistema, sistema video nadzora i alarmnih sistema.

Pored toga sam programirao u Visual Basic 6.

Godinu dana sam bio šef računarskog servisa (sve u istoj firmi).

2007. godine sam došao u Sloveniju na na radno mjesto programera i operatera robotske ćelije za motanje lima.

U šest godina sam usavršio postojeću robotizovanu ćeliju sa dodatnim senzorima, držačima materijala (magnetni i vakuumski) i slično i napravio više od 700 programa.

2009. geodine je firma dobila robotizovanu ćeliju za CMT varenje sa obrtnim stolovima. I za tu robotizovanu ćeliju kreiram programe (za robota i FRONIUS CMT digitalni aparat za varenje).

2012. godine sam izradio kompletnu robotizovanu ćeliju za punktiranje (tačkasto zavarivanje) sa ABB IRB 4400/L30 robotom i SEVERSON mašinom za tačkasto zavarivanje.

Lično sam kreirao sve veze između robota i mašine za punktiranje (električne i pneumatske), sistem za izbor programa, nadzor hlađenja, uključivanje i isključivanje magneta na držaču lima i na radnom stolu, nadzor pozicije elektroda mašine z apunktiranje islično.

Za tog robota, na IRC4 kontroleru sam kreirao sve work object-e i programe za punktiranje.

Krajem 2012. godine firma je nabavila još jednog robota - KUKA KR16. Za tog robota sam kreirao koordinatne sisteme i upravljanje digitalnim ulazima i izlazima i pripremam ga za uključivanje u ćeliju za punktiranje (da vrši dodatno zavarivanje).

Vrlo sam tačan (vremenski i profesionalno) i ne uzmičem pred problemima.

Odlično govorim in pišem na Engleskom.

27. jula 2013. sam odbranio magistrski na temu: 'Robotizovane ćelije za obradu lima' i dobio zvanje magistar elektrotehnike.

Ispod su neki video snimci mog rada sa robotima.


Kako izvesti interlayer sa limovima i pozicionirati ih po želji?
(Zbog pritužbe vlasnika robota snimak je uklonjen sa web stranice.)Motanje malih polu-savijenih komada:

(Zbog pritužbe vlasnika robota snimak je uklonjen sa web stranice.)
Kako naučiti robota da piše?
Vrlo čudno i komplikovano motanje:

(Zbog pritužbe vlasnika robota snimak je uklonjen sa web stranice.)
CMT varenje sa drugim ABB robotom:

(Zbog pritužbe vlasnika robota snimak je uklonjen sa web stranice.)
Ovo nisam ja, ali u pozadini je moj glas :)

(Zbog pritužbe vlasnika robota snimak je uklonjen sa web stranice.)
Ovo je primjer vrlo komplikovanog varenja sa rotacijom stola za šablon koji drži objekt varenja:

(Zbog pritužbe vlasnika robota snimak je uklonjen sa web stranice.)
Kako smotati kutiju zatvorenu sa svih strana sa po dva motanja? Zbog toga, otvor kutije postane premali da bi se izvukli alati mašine. Zato sam upotrijebio trik:

(Zbog pritužbe vlasnika robota snimak je uklonjen sa web stranice.)


Iz ABB podrške su mi jednom rekli da, tokom motanja, robot MORA držati lim odozdo (sa donje strane). Ali, meni je trebalo da robot, tokom motanja, drži gornju stranu komada koji mota. I, rekli su mi da je to nemoguće. Onda sam ja napravio program upravo onako kako je meni trebalo - robot, tokom motanja, drži GORNJU stranu komada koji mota. Na posljetku, izgleda da i nije nemoguće.

Evo primjeri standardnog i obrnutog motanja.

(Zbog pritužbe vlasnika robota snimak je uklonjen sa web stranice.)

Standardno motanje

Obrnuto motanje

                                                                        

Ovdje je video kompletnog procesa motanja za taj komad.

(Zbog pritužbe vlasnika robota snimak je uklonjen sa web stranice.)

P.S.

http://amicus.ba ne podržava piratstvo i zbog toga NE objavljuje bilo kakve sadržaje koji krše autorska prava.

Ako smatrate da na http://amicus.ba postoji takav sadržaj, zamolio bih Vas da me kontaktirate putem KONTAKT FORME.

Unaprijed hvala, Amicus

Statistika web preglednika (browser-a)

Ocjene članaka: 3 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Statistika web preglednikaNa http://amicus.ba sam instalirao Joomla komponentu, JoomlaStats, koja vrijedno skuplja podatke i kreira statistiku posjećenosti web stranice.

U tu statistiku spada broj posjetilaca, zemlja iz koje dolazi IP adresa posjetioca, operativni sistem kao i web preglednik (browser) pomoću kojeg su posjetili web stranicu.

Iz te statistike sam kreirao dijagram popularnosti pojedinih web preglednika.Projekat seti@home

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Dali ste li uključeni u projekat seti@home?.

Od davnina su aktuelne pričee o "malim zelenim", "svemircima", "vanzemaljcima", "marsovcima" i slično.

Jeste li nekada pomislili da se uključite u otkrivanje istine o (ne)postojanju posjetilaca iz svemira?

Ako jeste, postoji jedan projekat koji se zove SETI@HOME (Search for Extraterrestrial Intealligence) a koji ima za cilj otkrivanje inteligentnog žvota izvan planete zemlje.

seti@home logoJedan od pristupa je takozvani radio SETI koji koristi radio teleskope za analizu uskopojasnih radio signala iz svemira. Nije poznato da se takvi signali pojavljuju u prirodi sami od sebe, pa bi detekcija takvih signala bila dokaz postojanja izvanzemaljske tehnologije a time i izvanzemaljske inteligencije.

Najveći dio radio signala za obradu se dobija od ARECIBO radio teleskopa u Portoriku.

ARECIBO radio teleskop u Portoriku

Radio signali sadrže velike količine smetnji koje dolaze sa zemlje kao i od strane satelita u zemljinoj orbiti. Za digitalnu analizu tih radio signala je potrebna ogromna računarska snaga. Stoga je 1995. godine David Gedye predložio formiranje virtualnog superkompjutera uvezivanjem velikog broja PC-a širom planete putem interneta u projekat SETI@HOME što je i ostvareno 1999. godine, kada je projekat zvanično startao...

Amicus copyright 2019